Každý z nás je dôležitý a môže prispieť k tomu, aby bol svet trochu lepší. Aj vy. Značka Persil neustále pracuje na tom, aby pozitívne ovplyvnila svoju environmentálnu stopu, a vy ju v tom môžete podporiť! Aj malé zmeny v každodennom živote môžu prispieť k čistejšej planéte.

Aby bola naša planéta čistejšia

Naše certifikáty

Henkel je priekopníkom vo vývoji ekologických pracích prostriedkov a ako prvá spoločnosť podpísala v roku 2005 „Chartu A.I.S.E. pre udržateľné umývanie a čistenie“. Spoločnosti, ktoré sa pripoja k tejto iniciatíve medzinárodného združenia v oblasti prania a starostlivosti o domácnosť, sa zaväzujú neustále zlepšovať svoje procesy a každoročne podávať správy o dosiahnutom hospodárskom, environmentálnom a sociálnom pokroku na základe stanovených kľúčových číselných údajov.

Zodpovednosť Henkel

Ako priekopník v oblasti udržateľnosti chceme prinášať nové riešenia v záujme udržateľného rozvoja a zodpovedne a s hospodárskym úspechom rozvíjať naše podnikanie. Zahŕňa to všetky činnosti našej spoločnosti – v celom hodnotovom reťazci.