Skip to Content

Zhrnutie symbolov údržby

ilustračný obrázek

alt

Oblečenie sa nesmie prať a môže sa čistiť nasucho.

alt

Ručné pranie do 40 ºC.

alt

Pranie v normálnom cykle pri teplote do 30 ºC.

alt

Pranie v normálnom cykle pri teplote do 40 ºC.

alt

Pranie v normálnom cykle pri teplote do 50 ºC.

alt

Pranie v normálnom cykle pri teplote do 60 ºC.

alt

Pranie v normálnom cykle pri teplote do 70 ºC.

alt

Pranie v normálnom cykle pri teplote do 95 ºC.

alt

Pranie v cykle pre syntetické oblečenie, napr. cyklus na jemné oblečenie alebo na jednoduché ošetrenie, pri teplote do 30 ºC.

alt

Pranie v cykle pre syntetické oblečenie, napr. cyklus na jemné oblečenie alebo na jednoduché ošetrenie, pri teplote do 40 ºC.

alt

Pranie v cykle pre syntetické oblečenie, napr. cyklus na jemné oblečenie alebo na jednoduché ošetrenie, pri teplote do 50 ºC.

alt

Pranie v cykle pre syntetické oblečenie, napr. cyklus na jemné oblečenie alebo na jednoduché ošetrenie, pri teplote do 60 ºC.

alt

Pranie v cykle pre jemné oblečenie pri teplote do 30 ºC.

alt

Pranie v cykle pre jemné oblečenie pri teplote do 40 ºC.

alt

Žiadne žehlenie.

alt

Žiadne žehlenie pri vysokej teplote, len do 110 ºC a prednostne bez naparovania.

alt

Žehlenie pri strednej teplote, do 150 ºC.

alt

Žehlenie pri vysokej teplote, do 200 ºC.

alt

Sušiť len studeným vzduchom

alt

Strojové sušenie, normálne.

alt

Sušenie vodorovne v tieni s odkvapkávaním.

alt

Sušenie na šnúre.

alt

Sušenie na šnúre v tieni.

alt

Sušenie na šnúre v tieni s odkvapkávaním.

alt

Sušiť vodorovne.

alt

Sušiť naplocho v tieni.

alt

Sušiť vodorovne s odkvapkávaním.

alt

Žiadne suché čistenie.

alt

Len suché čistenie.

alt

Oblečenie sa môže čistiť perchlóroetylénom, uhľovodíkovými rozpúšťadlami, rozpúšťadlami R113 a R11.

alt

Oblečenie sa môže čistiť uhľovodíkovými rozpúšťadlami a rozpúšťadlom R113.

alt

Oblečenie sa môže ošetrovať technikami mokrého čistenia.

alt

Oblečenie sa môže čistiť perchlóroetylénom, uhľovodíkovými rozpúšťadlami, rozpúšťadlami R113 a R11, s teplotnými a vlhkostnými obmedzeniami.

alt

Oblečenie sa môže čistiť rozpúšťadlom R113 a uhľovodíkovými rozpúšťadlami, s teplotnými a vlhkostnými obmedzeniami.

alt

Oblečenie sa môže ošetrovať technikami mokrého čistenia.

alt

Oblečenie sa nesmie ošetrovať bielidlom a malo sa prať s použitím farebného šetrného čistiaceho prostriedku.

alt

Oblečenie sa môže ošetrovať chlórovým a kyslíkovým bielidlom (napríklad čistiacim prostriedkom všetko v jednom).

alt

Oblečenie sa môže ošetrovať kyslíkovým bielidlom (napríklad čistiacim prostriedkom všetko v jednom).

*Dôležité upozornenie: Tieto symboly prania sú registrované ochranné známky spoločnosti Ginetex. Akékoľvek použitie týchto symbolov si vyžaduje predchádzajúce povolenie spoločnosti Ginetex.

Ďalšie informácie na http://www.ginetex.net.