Skip to Content

Naše obaly

Pri navrhovaní našich obalov dbáme predovšetkým na to, aby ste mohli naše výrobky bezpečne používať a aby sa zároveň znižovala naša environmentálna stopa a objem odpadu.

dbáme na to, aby ste mohli naše výrobky bezpečne používať a aby sa zároveň znižovala environmentálna stopa a objem odpadu.

Naši vývojári neustále pracujú na tom, aby sa pri výrobe obalov používalo čo najmenšie množstvo materiálov a aby sa používali také druhy materiálov, pre ktoré existujú verejné systémy recyklácie. Pretože berieme do úvahy naše výrobky počas celého ich životného cyklu, uvažujeme aj nad likvidáciou alebo recykláciou obalových materiálov. Cieľom je dosiahnuť uzavretý systém recyklácie plastov, ako to už dávno funguje napríklad s papierom. V súčasnosti sú už všetky obaly od výrobkov Persil pri správnej likvidácii úplne recyklovateľné. Okrem toho chceme v nasledujúcich rokoch zvýšiť podiel recyklovaného plastu v našich obaloch a používať aj bioplasty. Podrobné informácie o záväzku spoločnosti Henkel nájdete tu:

https://www.henkel.sk/udrzatelnost/udrzatelne-balenie

Nádoby pracích prostriedkov sú vždy vyrobené z nezmiešaného plastu a sú úplne recyklovateľné, čo osvedčil inštitút Cyclos.

Tekuté prostriedky Persil

Nádoby našich pracích prostriedkov sú vždy vyrobené z nezmiešaného plastu a sú úplne recyklovateľné, čo osvedčil inštitút Cyclos. Keď sa spotrebuje obsah, môžu sa prázdne nádoby jednoducho vložiť do procesu recyklácie, napr. vložiť do žltého koša. Zatiaľ čo niektoré z našich výrobkov už obsahujú recyklovaný plast, neustále pracujeme na zlepšení udržateľnej ekologickej stopy v rámci celého nášho sortimentu.

Naše skladacie škatule a prepravné obaly pozostávajú z najmenej 80 % odpadového papiera.

Prášky Persil

Naše skladacie škatule a prepravné obaly pozostávajú z najmenej 80 % odpadového papiera. Keď sa vyprázdnia, môžu sa dať do zberu papiera a recyklovať. Nové papierové vlákna používame len v nevyhnutných prípadoch na účely stability kartónovej škatule. Tieto čerstvé vlákna pochádzajú z udržateľných zdrojov.

Naše kapsule sa predávajú v obale, ktorý je kombináciou plastu a stabilizačného kartónu.

Persil Duo Caps a Persil Discs

Keďže obal našich kapsúl rozpustný vo vode treba chrániť pred vlhkosťou vo vzduchu, Persil Duo-Caps a Discs 4v1 sa predávajú v obale, ktorý je kombináciou plastu a stabilizačného kartónu. Toto balenie je 100 % recyklovateľné a ušetrí sa ním 40 % plastu v porovnaní s predošlým dizajnom, ktorý pozostával výlučne z plastu. Po spotrebovaní kapsúl alebo diskov je možné kartón a jednodruhový plast zo škatule ľahko oddeliť a oddelene vložiť do procesu recyklácie – plast sa môže vyhodiť do nádoby určenej na plasty a kartón do nádoby na papier.

Uschovávajte kapsuly mimo dosahu detí

Značka Persil podporuje medzinárodnú kampaň „Uschovávajte kapsuly mimo dosahu detí“, ktorú spustila A.I.S.E., International Association for Detergents and Cleaning Products (Medzinárodná asociácia pre mydlá, pracie a čistiace prostriedky). Táto online vzdelávacia iniciatíva je zameraná na rodičov a ľudí, ktorí sa starajú o malé deti, a poskytuje informácie o tom, prečo je také dôležité uschovávať kapsuly s tekutým pracím prostriedkom mimo dosahu detí. Na webovej lokalite www.keepcapsfromkids.eu, ktorá je k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ, sa vysvetľuje, ako bezpečne uschovávať a používať kapsuly s tekutým pracím prostriedkom.

Keďže bezpečnosť detí má pre nás prvoradý význam, všetky naše uzávery majú detskú poistku a bezpečnostný piktogram na obale zobrazuje správne skladovanie produktu.

Aby bola naša planéta čistejšia

  • Naše certifikáty

    Naše certifikáty

    Henkel je priekopníkom vo vývoji ekologických pracích prostriedkov a ako prvá spoločnosť podpísala v roku 2005 „Chartu A.I.S.E. pre udržateľné umývanie a čistenie“. Spoločnosti, ktoré sa pripoja k tejto iniciatíve medzinárodného združenia v oblasti prania a starostlivosti o domácnosť, sa zaväzujú neustále zlepšovať svoje procesy a každoročne podávať správy o dosiahnutom hospodárskom, environmentálnom a sociálnom pokroku na základe stanovených kľúčových číselných údajov.

  • Henkel responsibility

    Zodpovednosť Henkel

    Ako priekopník v oblasti udržateľnosti chceme prinášať nové riešenia v záujme udržateľného rozvoja a zodpovedne a s hospodárskym úspechom rozvíjať naše podnikanie. Zahŕňa to všetky činnosti našej spoločnosti – v celom hodnotovom reťazci.