Skip to Content

Tiráž

Obsah zabezpečil:
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
 
Sídlo:
Záhradnícka 91
SK 821 08 Bratislava
 
Poštová adresa:
Záhradnícka 91
SK 821 08 Bratislava
 
Telefon: +421 2 333 19 111
Fax: 00421-2-555 74 425
 
Obchodný register:
Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vložka 1413/B
 
IČO:
17324246
 
DIČ:
SK2020325384
 
E-mail:
 
Vytvoril:
Henkel AG & Co. KGaA
Integrated Business Solutions
Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf, Germany