Skip to Content

Naše certifikáty

Na obaloch našich výrobkov Persil nájdete rôzne logá, ktoré označujú certifikáty. Prehľad nájdete tu:

Na obaloch našich výrobkov Persil nájdete rôzne logá, ktoré označujú certifikáty. Prehľad nájdete tu:

ECARF (Európske centrum pre výskum alergií) potvrdzuje, že určité výrobky a služby sú úplne prispôsobené potrebám alergikov. Nezávislý poradný výbor zložený z 15 popredných medzinárodných vedcov a technikov vyvinul kritériá na hodnotenie rôznych skupín produktov, ako sú krémy, pracie prostriedky, vysávače a hotely. Zahŕňajú prahové hodnoty a vylučovacie kritériá, vďaka ktorým je alergická reakcia veľmi nepravdepodobná. Kritériá sa pravidelne aktualizujú, aby zohľadňovali najnovšie vedecké dôkazy. Výrobok získa označenie, ak sa v auditoch alebo štúdiách preukáže splnenie kritérií.

Už v roku 2009 bol Persil Sensitive prvým pracím prostriedkom na svete, ktorý získal ocenenie ECARF pre pracie prostriedky vhodné pre alergikov. Persil Sensitive obsahuje špeciálne vyvinuté vonné látky vhodné pre alergikov a neobsahuje žiadne farbivá.

Henkel je priekopníkom vo vývoji ekologických pracích prostriedkov a ako prvá spoločnosť podpísala v roku 2005 „Chartu A.I.S.E. pre udržateľné umývanie a čistenie“. Spoločnosti, ktoré sa pripoja k tejto iniciatíve medzinárodného združenia v oblasti prania a starostlivosti o domácnosť, sa zaväzujú neustále zlepšovať svoje procesy a každoročne podávať správy o dosiahnutom hospodárskom, environmentálnom a sociálnom pokroku na základe stanovených kľúčových číselných údajov.

Keďže Henkel je členom charty, všetky výrobky Persil majú na sebe uvedené zodpovedajúce logo s nápisom „Člen iniciatívy“. Niektoré z našich výrobkov majú navyše zelené logo. To označuje, že príslušný výrobok nielenže vyrába udržateľná spoločnosť, ale že aj samotný výrobok má profil progresívnej udržateľnosti. Napríklad v kategórii „pracie prostriedky“ majú doteraz mimoriadny význam štyri kritériá: environmentálna bezpečnosť zložiek, efektívnosť využívania zdrojov, pokiaľ ide o dávkované množstvá a obalový materiál, účinnosť prania pri nízkych teplotách a informácie pre spotrebiteľa. Aby sme mohli dostať novú „pečať udržateľnosti“ zavedenú v roku 2020, musia byť navyše plastové obaly 100 % recyklovateľné, opakovane použiteľné alebo kompostovateľné. Kartónové obaly musia byť recyklovateľné a obsahovať najmenej 70 % recyklovaného materiálu alebo pochádzať zo 100 % udržateľného obstarávania. 

Nájdite dokonalý výrobok pre vaše potreby

  • Hygienicky čistá bielizeň

    Hygienická čistota

    Po celé generácie s nadšením inovujeme pre dokonalosť vašej bielizne. Čistá bielizeň prispieva k zdravému prostrediu pre vás a vašu rodinu. Výrobky Persil s technológiou Deep Clean vám zaručia hygienicky čistú bielizeň, ktorú chcete dosiahnuť.

  • Henkel responsibility

    Zodpovednosť Henkel

    Ako priekopník v oblasti udržateľnosti chceme prinášať nové riešenia v záujme udržateľného rozvoja a zodpovedne a s hospodárskym úspechom rozvíjať naše podnikanie. Zahŕňa to všetky činnosti našej spoločnosti – v celom hodnotovom reťazci.