Značka Persil neustále pracuje na zlepšovaní svojej ekologickej stopy v celom svojom hodnotovom reťazci, a tým účinne prispieva k stratégii udržateľnosti spoločnosti Henkel.

Na úrovni korporátu sa spoločnosť Henkel zameriava na efektívne využívanie svojich zdrojov, zníženie spotreby energie pri svojich celosvetových činnostiach a predchádzanie emisiám skleníkových plynov. Okrem toho sa spoločnosť Henkel zaviazala stať sa do roku 2040 spoločnosťou šetrnou ku klíme. Podrobné informácie o stratégii spoločnosti Henkel v oblasti ochrany klímy a o jej cieľoch nájdete tu: 

https://www.henkel.sk/udrzatelnost/ako-byt-priatelsky-voci-klime

 

Pomocou kalkulačky spoločnosti Henkel na výpočet uhlíkovej stopy si môžu spotrebitelia vypočítať aj svoju vlastnú stopu CO2. Sú tým podporovaní, aby osobne prispeli k obmedzeniu zmeny klímy. Viac informácií nájdete nižšie.

Naša stratégia v oblasti udržateľnosti

Energetická účinnosť a ochrana klímy sú neoddeliteľnou súčasťou stratégie spoločnosti Henkel v oblasti udržateľnosti, ktorej cieľom je vytvárať väčšiu hodnotu pre zákazníkov, spotrebiteľov, susedov a spoločnosť a zároveň znižovať ekologickú stopu spoločnosti. Podrobnejšie informácie o stratégii spoločnosti Henkel v oblasti udržateľnosti nájdete tu.

Zistite, akú zanechávate ekologickú stopu

"Venujte niekoľko minút kalkulačke uhlíkovej stopy vyvinutej spoločnosťou Henkel a nemeckým inštitútom Wuppertal Institute a dozviete sa, ako váš životný štýl ovplyvňuje vašu uhlíkovú stopu. Všetky údaje, ktoré nám poskytnete, zostanú anonymné.

Stať sa klimaticky pozitívnymi

Obmedzenie emisií CO2 a skleníkových plynov v boji proti zmene klímy je jednou z najväčších výziev, akým ľudstvo čelí. Spoločnosť Henkel podporuje Parížsku dohodu o zmene klíme a stanovila si cieľ stať sa do roku 2040 spoločnosťou šetrnou ku klíme.

Aby bola naša planéta čistejšia

Naše certifikáty

Henkel je priekopníkom vo vývoji ekologických pracích prostriedkov a ako prvá spoločnosť podpísala v roku 2005 „Chartu A.I.S.E. pre udržateľné umývanie a čistenie“. Spoločnosti, ktoré sa pripoja k tejto iniciatíve medzinárodného združenia v oblasti prania a starostlivosti o domácnosť, sa zaväzujú neustále zlepšovať svoje procesy a každoročne podávať správy o dosiahnutom hospodárskom, environmentálnom a sociálnom pokroku na základe stanovených kľúčových číselných údajov.

Zodpovednosť Henkel

Ako priekopník v oblasti udržateľnosti chceme prinášať nové riešenia v záujme udržateľného rozvoja a zodpovedne a s hospodárskym úspechom rozvíjať naše podnikanie. Zahŕňa to všetky činnosti našej spoločnosti – v celom hodnotovom reťazci.