Skip to Content

Náš nový cieľ pre palmový olej

Fotka palmového jádra

Palmový olej a Henkel

Henkel je malý a nepriamy používateľ palmového oleja. Používame menej ako 0,2 percenta palmového oleja a oleja z palmových jadier vyrobeného celosvetovo. Väčšinou používame olej z palmových jadier: Dve tretiny našej ročnej potreby tvorí olej z palmových jadier (väčšina sa používa na surfaktanty), len jedna tretina je palmový olej.

detail palmového jádra

Naše nové ciele pre palmový olej do 2020

Henkel má za cieľ nulové čisté odlesňovanie, plnú spätnú sledovateľnosť, fyzický pokrok v našom hodnotovom reťazci a zvýšený prísun udržateľného oleja do roku 2020. Henkel súčasne podporuje drobných pestovateľov stanovovaním bezpečnostných noriem ako doplnok k zabezpečeniu udržateľného zlepšovania príjmov a obživy. V Hondurase je podporovaných už 17 500 malých pestovateľov, ktorí vyrábajú viac ako 500 000 ton palmového (jadrového) oleja za rok.

plantáž palmového oleje

Viac o udržateľnosti

  • Kalkulačka úspor

    Kalkulačka úspor

  • Budúcnosť patrí gélu

    Budúcnosť patrí gélu

  • Zachráňte planétu

    Zachráňte planétu