Skip to Content

Budúcnosť patrí gélu

Persil transformuje trh čistiacich prostriedkov

Persil transformuje trh čistiacich prostriedkov

Dôležité míľniky pre vývoj udržateľného trhu s čistiacimi prostriedkami

Pranie s jednou z posledných tekutých inovácií Persil nie je len neprekonanou skúsenosťou, čo sa týka vynikajúcej čistoty a sviežosti, ale aj dôležitým príspevkom k udržateľnejšej spotrebe. Neoddeliteľnou súčasťou globálnej marketingovej stratégie značky Persil je transformovať trh s čistiacimi prostriedkami smerom k inovatívnym segmentom, teda ku gélom. „V roku 2020 bude mať tento segment, zahŕňajúci tekuté prostriedky a preddávkované kapsuly podiel 55% z celkového globálneho trhu s čistiacimi prostriedkami“, povedal Georg Baratta-Dragono, korporátny senior viceprezident spoločnosti Henkel pre oblasť prania... „...táto transformácia sa na trhu s čistiacimi prostriedkami nestane sama od seba. Vyžaduje si cielené stratégie značiek a primerané investície. Preto Persil prišiel so svojím programom „Budúcnosť patrí gélu“. Napríklad na rozvojových trhoch bola účinnosť Persil gélu nedávno znásobená a Persil bol opätovne uvedený na trh s jedinečnou, inovatívnou receptúrou obsahujúcou tepelne stabilný enzýmový kokteil. V kontraste s bežnými enzýmami si táto nová generácia odstraňovačov škvŕn na "prírodnej báze" zachováva svoju silu pri odstraňovaní škvŕn aj v horúcich klimatických podmienkach, kde denné teploty ľahko dosiahnu 40 °C. Pre vzdelávanie spotrebiteľov ohľadne konkrétnych výhod pri tekutých prostriedkoch vs. pranie s práškami si Persil na mnohých trhoch pomáha vzdelávacími TV spotmi. Ďalším kľúčovým prvkom programu Persil „Budúcnosť patrí gélu“ je aktívne pracovať so strategickými obchodnými partnermi v rámci konceptov nákupného marketingu a manažmentu kategórií, aby úspešne navigoval spotrebiteľov v predajni smerom k výberu viac udržateľných tekutých produktov.
 
Prečo je pranie s tekutými formátmi čistiacich prostriedkov lepšie pre životné prostredie ako pranie s práškami? Existuje viacero aspektov v hodnotovom reťazci, ktoré prispievajú k tomu, že sú tekuté formáty Persilu „zelenším“ výberom v porovnaní s práškami:
 

„Zelenší“ výber v porovnaní s práškami

 • Suroviny: Tekuté prostriedky Persil obsahujú vyšší podiel surovín založených na obnoviteľných zdrojoch, ako prášky.
 • Výroba: Výrobný proces gélov si vyžaduje o 80 % menej energie v porovnaní s výrobou práškov
 • Investície: Persil investuje proporcionálne do modernizácie a efektivity svojich prevádzok na tekuté prostriedky.
 • Logistika: Dávka Persil gélu na jedno použitie je až o 66 % nižšia v porovnaní s práškom, čo vedie ku značným úsporám energie a CO2 v logistike.

A čo správanie spotrebiteľov vo fáze používania?

80% celkovej CO2 stopy z čistiaceho prostriedku je spôsobených počas fázy používania, pričom získavanie surovín, výroba, logistika a likvidácia celkovo predstavujú len 20% celkového CO2 stopy. Berúc do úvahy, že zapnutá práčka si vyžaduje množstvo energie na zohriatie vody a na odstreďovanie, je zrejmé, prečo má fáza používania taký dominantný vplyv.

Spotrebitelia si volia teplotu prania a program a tým majú najväčší vplyv na celkovú CO2 stopu z čistiaceho prostriedku. Preto je kľúčovým momentom primerané vzdelávanie spotrebiteľov.

Na zvýšenie povedomia a podporu udržateľného správania sa pri praní Persil vytvoril nové logo pre studené pranie, ktoré bude vytlačené na obaloch čistiacich prostriedkov Persil počnúc rokom 2017. Takto Persil každodenne povzbudzuje milióny spotrebiteľov na zníženie teploty pri praní a osvojenie si udržateľného spôsobu prania.

V protiklade k práškom sa tekutiny pri kontakte s vodou rozpúšťajú okamžite. Preto je pripravenosť spotrebiteľov na zníženie teploty pri praní vyššia, keď perú s tekutými prostriedkami – čo robí tekutý prostriedok Persil opäť udržatelnejšou voľbou v porovnaní s práškami.

Viac o udržateľnosti

 • Kalkulačka úspor

  Kalkulačka úspor

 • Palmový olej a Henkel

  Palmový olej a Henkel

 • Zachráňte planétu

  Zachráňte planétu