*Dôležité upozornenie: Tieto symboly prania sú registrované ochranné známky spoločnosti Ginetex. Akékoľvek použitie týchto symbolov si vyžaduje predchádzajúce povolenie spoločnosti Ginetex.

Ďalšie informácie na http://www.ginetex.net.