Skip to Content

Výber pracieho cyklu

Ako zvoliť správny prací cyklus

Ako zvoliť správny prací cyklus

Predpieranie: Predpieranie je potrebné len v prípade veľmi ťažko znečistenej bielizne.

Hlavné pranie: Zvoľte prací cyklus a teplotu v závislosti od typu textilu a stupňa znečistenia. Pre viac podrobností si pozrite symboly na ošetrovanie na etikete.

Odstreďovanie: Odstreďovací cyklus je automaticky riadený rôznymi pracími cyklami práčky. V prípade veľmi jemného oblečenia môžete znížiť rýchlosť odstreďovania (nižšie otáčky) alebo ho úplne vypnúť.