Persil Persil-Premium Persil DISCS 4v1

Shrnutí symbolů údržby

Kliknite na symboly pre pranie

Kliknite na symboly pre žehlenie & sušenie

Kliknite na symboly pre chemické čistenie

Kliknite na symboly pre bielenie