Persil Persil-Premium Persil DISCS 4v1

Úloha pokožky

Aká je úloha pokožky?

Čo je to koža?
Koža pozostáva z troch vrstiev:

  • hypodermis, hlboká vrstva;
  • dermis, medzivrstva,
  • epidermis, povrchová vrstva, ktorá obsahuje hlavne vrchnú vrstvu (stratum corneum).

Dermis a epidermis sa prekrývajú v hĺbke 2 – 4 mm v závislosti od tela každého jedinca.

Aká je úloha pokožky?
Koža nie je len najväčší orgán nášho tela, ale zohráva dôležitú úlohu tým, že vytvára ochranný obal, reguluje teplotu a udržuje potrebnú hydratáciu. Dospelý človek obsahuje v priemere 60% vody a u dieťaťa môže byť toto percento oveľa vyššie.

Ako pokožka plní svoje poslanie?
Pokožka chráni telo čiastočne vďaka vrchnej vrstve (stratum corneum), ktorá pokrýva pokožku a má veľmi špeciálne zloženie s mierne kyslým pH. Existujú rôzne typy činiteľov prirodzenej hydratácie (prirodzene zvlhčujúce faktory), ktoré zabezpečujú zvlhčovanie pokožky. Zadržujú vodu a zabraňujú tomu, aby sa dostala na povrch a odparovala sa.