Persil

Tiráž

Obsah zabezpečil:

Henkel Slovensko, spol. s r.o.

Sídlo:

Záhradnícka 91
821 08 Bratislava, Slovensko

Poštová adresa:

820 09 Bratislava 29, Slovensko
P.O. Box 66
Telefón: 00421-2-502 46 111
Fax: 00421-2-555 74 425

Obchodný register:

Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vložka 1413/B

IČO:

17324246

IČ-DPH.:

SK2020325384

E-mail kontakt: