Kvalita, Udržateľný rast & Zodpovednosť

Kvalita a zodpovednosť znamenajú pre Henkel neoddeliteľné spojenie. Zákazníci a spotrebitelia sa môžu spoľahnúť, že naše produkty, ktoré prešli rozsiahlymi bezpečnostnými testami, sú zlúčiteľné so životným prostredím a poskytujú prvotriedny výsledok. Naše produkty vyrába kvalifikovaný personál pomocou vysokoefektívnych procesov šetriacich vodu a energie. My, ako spoločnosť, a všetci naši zamestnanci na celom svete, sme si vedomí požiadaviek trvalo udržateľného rozvoja. Konáme v súlade s týmito požiadavkami a prijímame našu zodpovednosť. Trvalo udržateľný rozvoj je a zostane to, za čím si stojíme - dnes a zajtra.